!!!PŘIJÍMÁME KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 !!!

Dovolte, abychom úvodem provedli krátkou rekapitulaci práce našeho vzdělávacího komplexu, který sdružuje střední školu, vyšší odbornou školu a vysokou školu:

Naši SOŠ k dnešnímu dni absolvovalo 1 628 maturantů, VOŠ absolvovalo 965 diplomovaných specialistů, pedagogické studium absolvovalo 1188 učitelů a pedagogů, studium pod Irskou akreditací absolvovalo 692 absolventů, a nakonec pod českou akreditací absolvovalo 2 838 bakalářů. MBA úspěšně ukončilo 26 excelentních absolventů.

Celkem tedy EPI absolvovalo 5 683 absolventů a celý náš komplex odeslal do života 7 311 absolventů.

Naši absolventi dnes představují jedno malé městečko v ČR.