Dobré poledne, dnes je středa 18.7.2018, Svátek má Drahomíra a zítra Čeněk

Bachelor of Business Administration

 Profesní titul: BBA, psaný za jménem
Specializace:  

Management  zahraničního obchodu
nebo
Vedoucí provozu

On-line studium

Využijte možnost zahájení studia v červnu nebo v červenci 2018

Přihlásit se můžete zde:

Přihláška ke studiu

 

 

aahea_coin

  • Akreditace: AAHEA USA a MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60, celoživotní vzdělávání
    BBA je profesní, nikoliv akademický titul. Píše se za jméno a bude udělen v souladu s naší institucionální akreditací AAHEA USA.
    MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60 – celoživotní vzdělávání, výstupem je osvědčení podle § 60 zákona o vysokých školách
  • Délka studia: Jednoroční, profesně orientované studium
  • Forma studia: On-line studium

 

Informace o studiu

rozhovor8Studijní program BBA (Bacholor of Business Administration) je ve světě chápán jako klasický programem bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání. Obsah studia prezentuje základní klasické pojetí manažerského studia MBA tak, jak je ve světě standardní.

Program BBA je profesní vzdělávání, které je určeno pro uchazeče s minimálně středoškolským vzděláním. Dvousemestrální studium probíhá formou on-line prostřednictvím internetových technologií. 

Jak jsme již konstatovali, akreditace je pod AAHEA USA a jako celoživotní vzdělávání pod MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60. 

V on-line formě studia má student k dispozici tutory a akademické pracovníky, kteří mu pomáhají. K dispozici má také elektronické studijní texty, samodiagnostické testy, videonahrávky.

BBA program je projektován tak, aby posluchačům poskytl teoretické vysokoškolské znalosti základních oblastí vědních disciplín, které potřebuje vedoucí pracovník, nebo specialista v oboru. Posluchači se mohou specializovat na Management zahraničního obchodu nebo Vedoucí provozu. Vzdělání využijí jednatelé podniků, podnikatelé, pracovníci v provozních funkcích v podnicích, v obchodních a marketingových útvarech, vedoucí a pracovníci sekretariátů atd.

 

Systém studia

rozhovor9

Na začátku každého měsíce dostane posluchač veškerou dokumentaci k danému předmětu. Po skončení výuky každého předmětu vypracuje posluchač seminární práci v rozsahu 3 stran. Cílem seminární práce je aplikovat nastudovanou teorii do své práce. Po vydnocení této práce je studentovi předmět započítán. Na konci studia vypracuje posluchač závěrečnou práci o rozsahu 20 stran. Tu obhájí před tříčlennou komisí, které předsedá docent, nebo profesor. Obhájením získá profesní titul BBA. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Absolventi tohoto programu získají dovednosti k výkonu práce na pozicích středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu, kde mohou požádat jako naši absolventi o slevu na školném.

 

 Obsah studia 

 

Kredity

   

Zimní semestr

Letní semestr

Teorie a praxe obchodu

3

 

Komunikace

6

 

Informatika

6

 

Management

8

 

Marketing

7

 

Mezinárodní marketing

 

10

Digitální ekonomika

 

6

Strategický management

 

6

Volitelný předmět:
Světová ekonomika (Manažer obchodu)

 

8

Volitelný předmět:
Ochrana osobních údajů - GDPR (Vedoucí provozu)

 

8

 

 

mz_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto Telefon: + 420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

 

Znění §60, zákona o vysokých školách:

§ 60

 

Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

Výpis vnitřní normy - Řád celoživotního vzdělávání:

 

Řád celoživotního vzdělávání

Evropského polytechnického institutu, s.r.o

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu
s § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Řád celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 1

V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově.

Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor.

 

Čl. 2

Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor stanoví, seznámeni předem.

Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o.

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 

Čl. 3

Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor. 

Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant studia a schvaluje Akademický senát, vedoucí studijního oddělení a rektor.