Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 15.11.2018, Svátek má Leopold a zítra Otmar

Články

 • Lidé si vždy poradí. Open or Close

  Ve zkušební komisi Speciální pedagogiky na EPI s.r.o. pracuje velice zkušený starosta jedné maličké obce na jižní Moravě. Ten členům komise vyprávěl následující příhodu, která se stala jednomu jeho kolegovi z blízké, stejně malé obce:

  Jednoho dne dopoledne přiběhla k panu starostovi občanka. Byla to stará paní, kolem 78 let. Nervózně se zeptala. Starosto, kopu na své zahradě a před chvílí jsem tam, představ si, našla v zemi bombu. Co mám dělat? Starosta se zamyslel a rychle občanku instruoval. Musíte opustit dům, my tam pošleme specialisty, ti bombu vykopou, zničí a vy se potom budete moci domů vrátit.

  Paní odešla od starosty nespokojená. Za několik minut se u starosty ohlásila znovu a starostovi vítězně sdělila. Starosto, dole na trakači před úřadem máš tu bombu. Vidíš, já se teď již stěhovat nemusím, ale vystěhovat se budeš muset z tohoto domu teď ty. A měla pravdu.

 • Dnes nám to zní jako krásná pohádka Open or Close

  Správce panství Buchlov, Leopold I. Berchtold se narodil roku 1759 ve Stráži nad Nežárkou Studoval v Olomouci a ve Vídni, pak působil jako zástupce krajského hejtmana v Jihlavě. Odtud šel k obchodnímu úřadu v Terstu a brzy na to se vydal na cesty Evropě, severní Africe, Malé Asii a Palestině. Byl to velký lidumil a během doby svého spravování buchlovského panství poskytoval zejména svým nemajetným poddaným všemožné úlevy, služby a dary. Soustředil se také na pomoc sirotkům a nemocným. Roku 1797 otevřel v Buchlovicích a na buchlovickém zámku první nemocnici, věnovanou zejména chudým, kde jim byla poskytována kvalitní bezplatná péče. Roku 1809 zavítal Leopold na pravidelnou obhlídku pacientů lazaretu na Velehradě, kde se nakazil tyfem a brzy zemřel.

   Leopold I. Berchtold byl velice vzdělaný člověk. Cesty ho zavedly až do Malé Asie a severní Afriky. Zcestoval také téměř celou Evropu. V Paříži byl v roce 1793 přítomen popravě Ludvíka XVI. V Portugalsku brojil proti býčím zápasům, v Malé Asii zase proti otroctví, apod. Když se v roce 1797 vrátil z cest zpět na buchlovské panství, ještě téhož roku se oženil s Johannou, hraběnkou z Magnisů. Jeho zájmy byly neuvěřitelně široké a tak není divu, že vstával ve 4, resp. v 5 hodin ráno a vzhůru byl až do půlnoci, aby vše stihl. Uměl mnoho cizích jazyků (německy, španělsky, latinsky, italsky, anglicky, francouzsky, řecky, arabsky, persky, hebrejsky, portugalsky). Sedláky učil tomu, jak zvýšit výnosy. Zakládal vinice i sady, z nichž levně prodával či rozdával sazenice. Věnoval se šlechtitelství, sadařství, propagoval očkování proti neštovicím, staral se o bezpečnost práce, bezplatně praktikoval lékařskou praxi pro chudé. O své poddané se staral jako jejich vlastní otec. Založil několik škol, podporoval sirotky, bojoval proti negramotnosti. Na zámku v Buchlovicích vyčlenil jednu místnost pro chudé, která byla celou zimu vytápěna a osvětlena. Po napoleonských válkách založil na zámku v Buchlovicích nemocnici, kde bezplatně ošetřoval jak vojáky, tak i civilní pacienty. Těch bylo za dva roky, co nemocnice na zámku fungovala, ošetřeno přes 1200. Leopold byl také velkým propagátorem prevence. Prováděl různá očkování, sepisoval poučné spisy týkající se záchrany utonulých, ošetření ran po kousnutí vzteklým zvířetem, prevence vůči moru, ochrany zvířat, apod.

  Byl ale i mužem činu, takže spolupracoval při zakládání záchranných stanic v Praze, Brně a Vídni. Právě za zásluhy o medicínu byl Leopoldovi udělen titul čestného doktora medicíny vídeňské univerzity. V roce 1809 byl jmenován inspektorem vojenských nemocnic hradišťského kraje. Tato funkce se mu stala osudnou, protože při inspekci ve velehradském lazaretu se nakazil tyfem od francouzského vojáka, kterého resuscitoval dýcháním z úst do úst. A tak dne 26. července 1809 na zámečku v lázních Smraďavka umírá jeden z největších českých humanistů konce 18. a počátku 19. století.

  Leopold byl pochován za velké účasti svých milujících poddaných do rodinné hrobky v kapli svaté Barbory.

  Až navštívíte Buchlovice, nebo pojedete do školy kolem hradu Buchlov, vzpomeňte si na tohoto krásného člověka. Něco z něj v nás přece muselo zůstat!

   

 • Heideggerovo (ne)zaplašení přeludu transcendentalismu Open or Close

  Autor: Michal Jamný

  Povedlo se mladému Martinu Heideggerovi (na stránkách Bytí a času) zbavit novověkých okovů transcendentalismu? Překračuje pobyt (či časovost) kantovsko-husserlovský projekt konstrukce podmínek lidské zkušenosti? Není snad časovost ještě příliš lidská, a ne světská, jak by si Heidegger přál? A nelze v ní vytušit jednu z masek rádoby pohřbené subjektivity? Vyjasnění vztahu k Heideggerovu předchůdci Husserlovi a následná explikace Heideggerova řešení nám otevře cestu k odpovědi na položené otázky.

  Celý článek si můžete stáhnout ZDE

 • Horizontální kariéra zlatých límečků je již dnes realitou Open or Close

  Ještě nedávno bylo cílem ambiciózních lidí dosáhnout na manažerské pozice. Ta byla mnohonásobně lépe placená, než místa provozních pracovníků. Bylo tomu tak proto, že top management a další úrovně manažerů v té době zajišťovaly prosperitu a bohatství firem. Cesta ke kariéře vedla obvykle přes zvládnutí nižších pracovních pozic, na nichž byly potřebné úzce specializované znalosti.

  S příchodem znalostní ekonomiky je prosperita a bohatství firmy určována její schopností permanentní inovace výrobků a služeb, schopností najít příležitost a realizovat ji. To vše je podmíněno využitím kompetence pracovníků získávat a využívat nejnovějších znalostí na tvorbu znalostí nových.

  Jde o nový typ pracovníků, které Drucker označil jako „zlaté límečky“. Najdete je v každém podniku. Nezávisí na věku, pracovní pozici. Závisí to od toho, zda jsou schopni podílet se na prosperitě firmy na bázi nejmodernějších znalostí procesů. Musí být dostatečně zaplacení, protože oni prodávají firmě své znalosti, a pokud jim práce ve firmě nevyhovuje, z firmy odchází. A znalosti si odnáší s sebou. Svoji pozici si tito lidé udrží jen tehdy, pokud se neustále ve své specializaci jako osobnosti a profesionálové rozvíjí a drží krok s vývojem ve světě (nejlépe pokud jsou půl kroku před konkurencí). To je jeden z důvodů bouřlivého rozvoje on-line studií ve vyspělém světě.
  Jejich kariéra je téměř vždy horizontální, zaměřená na rozšiřování své ceny specialisty. I proto si manažeři dokončují MBA, právnické vzdělání pod LL.M, atd. Takové studium má však cenu jen tehdy, pokud na řízení svého rozvoje specialisté participují a cíleně si je zaměřují podle svých potřeb do oblasti své pozice specialisty.
  Samozřejmě že je ideální, když manažera lze označit za znalostního pracovníka. Takový výjimečný lídr potom patří do skupiny exkluzivních specialistů a je schopen dovést cíleně svoji firmu mezi exkluzivní podniky.
  Na závěr je třeba říci, že požadavky na znalostního pracovníka jsou dnes stejné v Evropě, Americe, Kanadě, Austrálii, nebo Číně.

 • Studium pod akreditací AAHEA není drobná změna – je to zásadní inovace pojetí kariéry Open or Close

  Skončila industriální doba a přecházíme rychle do znalostní společnosti a v ní se mění i postavení jedince. Lidé budou muset přijat paradigma, že si za svůj život odpovídají sami. Uplatnění člověka ve společnosti znalostní není dáno počtem titulů. To je jen krásná ozdoba na navštívence. To, jestli Vás někdo potřebuje a tedy i zaměstná, je dáno tím, co mu můžete přinést. Znalosti, dovednosti a kompetence, které získáte svým studiem na kterékoliv instituci, jsou osobním vlastnictvím znalostního člověka. Při příchodu do podniku si je přináší a při odchodu z podniku odnáší s sebou. To jsme viděli při aktivitách lékařů „Děkujeme, odcházíme“ v březnu 2011.
  Vyspělý svět si tuto skutečnost uvědomil již dávno. Znalostního pracovníka nelze vydírat, ani zneužívat, protože on může nabídnout svůj potenciál kterémukoliv jinému zaměstnavatelovi. Ale musí mít co nabídnout. Při rozhovorech s řediteli velkých podniků jsme v rámci našeho interního grantového systému zjišťovali jejich požadavky. Můžeme je zobecnit do následujících bodů:

   

  1. vysoká profesionalita (absolvent školy musí podle své kvalifikace ihned plnit úkoly své pozice),
  2. samostatnost, kreativita, schopnost řešit jakoukoliv situaci,
  3. slušnost, férovost, chování, postoje, loajalita k podniku, vedení a komunitě, hrdost na svůj podnik, zdravé sebevědomí, nikoliv však nabubřelost,
  4. solidní komunikace, práce s týmem a v týmu, lídr, který umí ukázat směr, schopnost profesionální práce s klienty a partnery,
  5. znalost alespoň jazyka anglického a schopnost tuto znalost využít při hledání příležitostí, sledování konkurence, spolupráci se zahraničními partnery,
  6. schopnost sledovat vývojové trendy, neustále se učit a k tomu vést celý svůj pracovní tým.

  Ředitel instituce, manažer, mistr, očekává od absolventů škol všech typů právě tuto kvalitu. Nabízí ji v plném rozsahu koncepce našeho vysokého školství? Ekonomiky světa vyhrávají souboj právě úrovní svých absolventů všech typů škol (mimo rozvojové ekonomiky, které budují prosperitu na levné pracovní síle). V porovnání s USA se zdá, že se ČR trošičku opožďuje. Výše uvedené jednoznačně sděluje Vám, zaměstnancům, ale i manažerům a podnikatelům, v čem spočívá jejich konkurenceschopnost v nejbližším období.

  Rozhodnutí o tom, zda bude člověk studovat další střední školu, vzdělávací systém Cisko, IBM, konkrétní vysokou školu, MBA, LL.M. nebo budete on-line studovat v USA, v UK, nebo jinde, je dnes věcí jedince. Cílem je získat znalosti a kompetence a potom se ucházet o odpovídající pracovní pozici. Cílem celoživotního studia přece není studium pro studium a potom odchod na pracovní úřad. Cílem studia je uplatnění člověka v oblasti, o kterou má zájem a v níž předpokládá, že bude zájem doma, nebo v zahraničí i o něj. Musí však jím získané kompetence někdo potřebovat. Špatný obsah studia, špatná volba, odfláknuté studium, to vše je jen ztrátou času.

  Svět se změnil. A k zásadním změnám musí přikročit i vzdělávací systémy na celém světě, protože svojí koncepcí dobře vyhověly industriální době, ale doposud se dostatečně nepřizpůsobily požadavkům znalostní doby. EPI, s.r.o nabízí zásadní inovaci (stejně jako když v roce 1997 prosazovalo v ČR téměř neznámý stupeň bakalář) když nabízíme mimo programy pod českou legislativou také studijní programy, které jsou akreditovány pod akreditační komisí AAHEA z USA.
  Kompetence absolventů studijních oborů pod AK MŠMT ČR jsou obecně známé a jsou cíleně orientované na rozvoj příslušných vědních oborů.
  Studijní obory pod akreditací AAHEA z USA jsou více orientované na specializaci. Na potřeby praxe, kariéru absolventa a požadavky českých i nadnárodních podniků, které naše malé a střední podniky v ČR kupují, nebo v ČR otevírají své filiálky. Toto studium je v rámci studia úzce propojeno s řešením praktických problémů. Výstupem je v praxi bezodkladně použitelný specialista.

  Uchazeč, personalista, ředitel, nebo podnikatel si může pro sebe, nebo pro své pracovníky zvolit studium pod tou akreditací, a s tím zaměřením, které mu v rámci jeho individuální, nebo podnikové strategie rozvoje nejlépe vyhovuje.

 • Budoucnost vzdělávání patří on-line systémům Open or Close

  Guru managementu Peter Drucker ve své práci Postkapitalistická společnost zdůvodnil, proč se musí pojetí vysoké školy jako instituce významně změnit. Musí se změnit proto, že přecházíme ze společnosti industriální do společnosti znalostní a dále proto, že vývoj HIT v oblasti komunikace, internetových technologií, znalostních sítí, nového chápání specializace, výzkumů mozku a učení a znalostních podniků rozmetá stávající pojetí systému výuky na vysoké škole.
  Industriální pojetí studia vycházelo z toho, že vzdělání je privilegium, někdy i politické, které řídí stát, že student potřebuje „papír“ a ten mu zajistí dobrou budoucnost. Převažovalo pamětné učení informací. Získané informace student poměrně rychle zapomněl a v praxi jakoby začínal od nuly. Uměl jen málo komunikovat a pracovat v týmu, pracovat se znalostmi a ze znalostí generovat znalosti nové. Vysokoškolské systémy se v industriální době v jednotlivých zemích významně lišily a byly uzavřené samy do sebe. Výuka probíhala převážně na kampusech a ty byly nákladně budovány po celém světě. Výsledkem bylo oddělení vzdělávání od institucí v praxi. Vysoká škola tohoto typu produkovala absolventy, kteří dostali mnoho informací, ale nezískali pro život a praxi v podniku potřebné znalosti. Informace se na znalosti mění v aplikačním procesu a ten lze realizovat jen v podniku, nebo jiné instituci. Navíc studenti bez odpovědnosti a praxe v kampusech vysokých škol nemohou ani sociálně dozrát se všemi důsledky pro společnost.

  S nástupem znalostní doby došlo k totálním změnám. Moderní vysoká škola musí produkovat znalostní pracovníky. Ti jsou ve světě označovaní jako „zlaté límečky“ a rozhodují o prosperitě a konkurenceschopnosti firmy. Nikoho nezajímá vysvědčení – jediným co je hodnoceno, jsou kompetence, schopnost neustálé inovace produktů a procesů firmy, schopnost práce v globálním prostoru.

  Obsah i procesy vzdělávání se sjednocují v celé naší civilizaci, protože informace o nových technologiích a procesech, o nových výzkumech a výrobcích se šíří po světě rychlostí světla. Obsah studia informatiky musí být stejný v USA, Austrálii, Anglii, Česku, nebo Ukrajině a Rusku, protože tito specialisté pracují se stejnými technologiemi.
  Naše vysoká škola udělala výzkum obsahu studia managementu, marketingu, obchodu, daní a účetnictví na prestižních vysokých školách ve světě a zjistila, že po světě kolují studijní texty, které jsou pro všechny tyto vysoké školy základem.
  I proto může student vysoké školy v USA kdykoliv přejít na vysokou školu v Německu, ČR, v Rusku, nebo Austrálii a naopak. Zajišťuje to tzv. kreditní systém, který vychází z výše uvedených tvrzení.
  Dosavadní přístup k obsahu studijních oborů vysokých škol v ČR vychází z hodnocení procesů na vysoké škole a akademických hodností vyučujících. Znalostní společnost a podniková praxe ale více potřebují přístup, který je v moderním světě běžný – hodnocení výstupů, tj. kompetencí a kreativity a inovačních schopností absolventů, jejich schopnost bezodkladného zapojení do rozvoje podniků a hospodářství.

  Sami u svého zaměstnavatele a ze své praxe budete souhlasit, že v tomto směru rychlé změny vyžadují domácí podniky, ale i nadnárodní korporace, které nezajímá vzdělávací systém v dané zemi. Očekávají globální specialisty výše uvedeného profilu, nebo si je přivezou sami.

  Grandiózní změna postihuje vysokou školu jako instituci. Ta se stane místem trvalého rozvíjení a sdílení znalostí, celoživotního vzdělávání. S rozvojem komunikačních technologií již není potřebné, aby výuka probíhala v učebně. Učebnu si může moderní člověk vytvořit virtuálně ve svém počítači, tabletu, nebo dokonce inteligentním telefonu. okud mu vysoká škola dodá moderní technologie a tutory, může manažer studovat kdekoli a kdykoliv na světě. Můžete kvalitně studovat kdekoliv na světě, protože v globálním vzdělávacím prostoru se rychle rozvíjí studium on-line. Toto studium nabízí prestižní vysoké školy již nejen ve vyspělých zemích, ale i v Číně, Indii, Africe. Posluchači tohoto typu i vysoké školy vychází z toho, že znalosti získané studiem jsou osobním vlastnictvím manažera a že je v jeho zájmu, aby ze studia vydobyl co největší konkurenční výhodu. Takové studium poprvé také předpokládá plnou participaci posluchače na řízení a aplikaci znalostí v průběhu studia, a proto je orientováno přísně na rozvoj osobnosti a profesních kompetencí konkrétního manažera.

  Akreditací pod americkou akreditační agenturou AAHEA se naše vysoká škola začlenila mezi vysoké školy, které jsou v této oblasti průkopníky. Jsme pyšní na to, že mezi členy AAHEA patří:

  • Yale University
  • Harvard University
  • Princeton
  • Bircham University
  • Ballsbridge University
  • California University, a mnoho dalších

  Sami si udělejte obrázek toho, jak moderní a smysluplný tento systém studia je.

  Pokud se rozhodnete k on-line studiu u nás, potom můžete očekávat, že způsob, obsah a výstupní kompetence výše uvedeným požadavkům na moderního specialistu a znalostního pracovníka, na zlaté límečky, plně vyhoví.

  Máme vynikající zkušenosti a ve formě on-line studia nabízíme ve spolupráci s Carolus Magnus University v Bruselu studium MBA – ve specializaci General Management. MBA u nás studují manažeři podniků, manažeři nemocnic, ze školství a dalších oblastí.

  Pokud chcete vstoupit do takového systému, srdečně Vás do naší komunity zveme.

 • Jak je to se jmenováním profesorů a udělování titulů ve vyspělých zemích Open or Close

  Ve vyspělém světe je profesor funkční pozice na vysoké škole. Vybírá si jej po pečlivém výběru sama vysoká škola. Jmenuje jej rektor na základě doporučení vědecké rady univerzity. Profesor je ozdobou akademické obce a obvykle je také garantem některé nebo některých disciplín. Běžnou podmínkou pro přijetí na pozici profesora je titul PhD. I tuto podmínku může vysoká škola u uchazečů s vysokým profesním statusem (ředitelé významných firem, výzkumníci, apod.) odpustit. Ke standardním požadavkům patří publikační činnost. Zásadním kritériem je ale kvalita uchazeče, protože jmenování nekvalitních profesorů vysokou školu u profesní veřejnosti zcela jistě významně poškodí. Tento systém je dlouhodobě ověřený a umožňuje konkurenci specialistů, kteří se o pozice profesora na příslušné vysoké škole uchází.

 • Jak to udělat? Open or Close

  President Obama Vyhlásil rekonstrukci vysokého školství USA do roku 2018. V článku http://vsmonitor.wordpress.com/2013/11/12/prezident-obama-predstavil-vysokoskolskou-reformu/ „President USA Obama představil vysokoškolskou reformu“ se dočítáme, že má zájem, aby kredity byly definovány dosaženými kompetencemi. Pokud akademická obec vysokých škol v USA přijme toto paradigma, změní se profil celého vysokého školství v USA. Dosažení žádoucích kompetencí v rozsahu kreditů by znamenalo zásadní změnu v pojetí studia. Dnes se studenti vysokých škol honí za známkami ze zkoušek a za kredity. Kompetence, která ale jednou rozhodnou o jejich uplatnění, jim nic neříkají. Změna myšlení bude třeba nejen u studentů, ale především u vysokoškolských učitelů. Starší generaci akademických pracovníků je nabourávána jejich životní zkušenost o obsahu a kontrole kvality vysokoškolského vzdělání. Práce vysokoškolského učitele byla a ještě dnes je chápána jako poslání. Stejně, jako práce lékařů. Svět se ale k lítosti nás, starších učitelů, rychle mění. Zdravotnictví je zcela komerční a lékaři používají na vymáhání svých požadavků stejné metody, jako všechny ostatní kategorie. A tak lze očekávat, že i vysokoškolský sektor brzy ztratí závoj tajemnosti a zdroje titulů. Nedávno řekl jeden významný manažer našeho regionu větu, která charakterizuje současný stav. „Já mám dost peněz, abych mohl přijímat mladé absolventy vysokých škol. Já ale nemohu najít lidi, kteří by uměli participovat s našimi vývojáři, obchodníky a dalšími pracovníky na řešení úkolů. Nejen, že absolventi škol jsou nekritičtí, ale oni znají jen teorii, ostatní, jako je odpovědnost, kompetence spolupráce v týmu a další jim schází. Pan ředitel měl pravdu. Vysoké školství v současném pojetí neumožní studentům denní formy studia sociálně dozrát. Neumí jim naordinovat odpovědnost za svoji práci a naopak, snaží se jim život co nejvíce ulehčit. Přechod do praxe je potom krutý pro obě strany – absolventa i zaměstnavatele.
  Po získání akreditace naší vysoké školy pod AAHEA USA jsme pracovali v našem aplikovaném výzkumu na přizpůsobení procesu vzdělávání Obamově požadavku na vyjádření kreditů v kompetencích. Před začátkem letního semestru tohoto roku jsme připravili technologii vzdělávacího procesu profilových předmětů, o níž si myslíme, že posílí profesní i sociální kompetence našich studentů. Každý ročník obsahuje předměty, jejichž závěr je podroben metrice kompetencí. Takže studenti, kteří nastupují ke studiu v březnu a září tohoto roku již tímto systémem projdou. Akademická obec se na své valné hromadě v lednu shodla na tom, že to je zatím nejrozsáhlejší inovace v historii školy. Měníme paradigmata a s napětím očekáváme, jak se změní profil absolventa. Protože, jak řekl onen ředitel, pro praxi nemají naše tituly bez kompetencí, cenu. Jeho stručná věta: „Mně je jedno, jestli ten člověk má učiliště, střední, nebo vysokou školu, pro mě je důležité, aby uměl to, co podnik potřebuje“ je jasné poselství pro mladou generaci. Na vysokou školu přicházíte proto, abyste našli práci. Není nic smutnějšího, než nezaměstnaný absolvent s červeným diplomem.

 • Jak jsou hodnoceny vysokoškolské systémy na světě? Open or Close

  Všichni známe vyhlašované žebříčky nejlepších universit na světě. Málo lidí však ví, že v roce 1997 vzniklo sdružení 23 předních výzkumných universit z 15 zemí pod názvem Universitas 21 (http://www.universitas21.com), které hodnotí vysokoškolské systémy světa. Sdružení vychází z myšlenky, že má-li být kterákoliv země v globálním světě konkurenceschopná, musí mít kvalitní vysokoškolský sektor. V roce 2012 bylo hodnoceno 48 zemí. V roce 2012 se nejlépe umístily USA, následuje Švédsko, Kanada, Finsko, Dánsko, Švýcarsko, Norsko, Austrálie, Nizozemsko atd. Česká republika se umístila na 26. místě.
  Pro rok 2014 byla částečně upravena metodika hodnocení. Pětici nejlepších vzdělávacích systémů v roce 2013 tvoří Spojené státy, Švédsko, Švýcarsko, Kanada a Dánsko. Z tohoto pohledu je pro naši vysokou školu ctí, že jsme získali akreditaci také pod akreditační agenturou USA. Přesto, že USA mají vysokoškolský systém hodnocený jako nejúspěšnější, vyhlásil president Obama reformu vysokoškolského systému do roku 2018 (http://vsmonitor.wordpress.comhttp://vsmonitor.wordpress.com)

 • Transformace do oblasti informatiky může zajistit práci i pro lidi kolem padesátky Open or Close

  Je zcela jisté, že v následujícím desetiletí zanikne mnoho pracovních míst. Ubudou prodavači, střední management, dělníci na lince, významně se sníží počet finančních poradců atd.
  Vždy však bude poptávka po lidech, kteří budou umět udržovat a dobře zacházet s informačními technologiemi. Ohromnou výhodu může mít specialista, strojař, obchodník, manažer, stavař, elektrotechnik, účetní, který je schopný novým způsobem začlenit nové informační technologie do inovační práce podniku. Těchto lidí bude i v budoucnu zásadní nedostatek. Výhodou může být dokonce možnost práce z domu!!!!
  Soukromá vysoká škola EPI s.r.o. nabízí pro tyto kategorie pracujících bakalářské studium studijních oborů Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studia v těchto oborech se zbytečně obávají lidé střední a starší generace a také ženy. Po krátké adaptaci je toto studium pro obě kategorie přímo předurčeno. Příkladem může být absolventka, nebo absolvent střední, nebo vysoké školy z oblasti potravinářství, hornictví, ale i andragogiky, humanitních oborů atd., kteří nemohou najít na trhu práce ve svém regionu uplatnění a nechtějí se za prací stěhovat. Pro ty je určeno výše uvedené studium. Všem lidem radíme: pokud máte obavu o budoucnost, vytvořte si ji sami!

 • Ukázka z knihy „Keď korporácie vládnu svetu“, David C. Korten Open or Close

  Pozn.: Převedeno do českého jazyka

  Peníze konec konců nejsou jen obyčejným číslem. Je to průkaz, který nás opravňuje vlastnit věci, které chtěli i lidé v jiné době a na jiných místech. Je to míra životní energie, kterou jsme vynaložili na jejich získání. Jsou naší odpovědí na otázku: Jakou mám hodnotu? A mírou naší kolektivní hodnoty a úspěchu jako národa. Profesionální charitativní organizace dokonce penězi měří velikost našeho soucitu: „Pomozte chudým. Ještě dnes nám pošlete svůj šek.“ Tím, že se měříme penězi, zamotáváme se do sestupné spirály čím dál větší odcizenosti od života., od naší duchovní podstaty.
  odcizeni
  Namísto toho, aby nás učili, že cesta k plnému životu spočívá v budování vztahů v rodinách, komunitách, s přírodou a s živým kosmem, média ovládané korporacemi nám opakovaně vtloukají do hlavy svůj falešný slib: ať jsou naše tužby jakékoliv, trh je cesta vedoucí k jejich okamžitému uspokojení. Našim cílem je konzumovat - narodili jsme se proto, abychom kupovali. Zhypnotizováni svůdnou písní sirén trhu neustále podceňujeme životní energii, kterou vynakládáme na získávání peněz a přeceňujeme očekávanou životní energii získanou z jejich utrácení. Čím víc svoji životní energie věnujeme penězům, tím větší moc dáváme do rukou institucím, které mají pod kontrolou náš přístup k nim a k věcem, které za ně budeme kupovat. Přenechávání takové moci slouží zájmům obchodních společností, protože vznikly díky penězům. Našim lidským zájmům to však velmi neslouží, protože my jsme lidé přírody a ducha.
  Země však může pouze v omezené míře uspokojit naši chamtivost, díky čemu musíme znovu hledat odpověď na otázku, kdo jsme. Při tomto zkoumání objevujeme jednu nádhernou pravdu: zatím co honba za materiálním blahobytem vede k materiálnímu nedostatku, naše hledání života může přinést nové společenské, duchovní, ba dokonce materiální bohatství.

  Zdroj: KORTEN, D. Keď korporácie vládnu svetu. Košice: VIENALA, 2001. ISBN 80-968603-0-5.

 • Chcete být úspěšní? Vybudujte si u nás filosofii úspěšného člověka Open or Close

   

  uspesni

  Vážení přátelé, buďte si jistí, že úspěch v životě není jen o znalostech a schopnostech. Dnes to bez znalostí nejde. Ale úspěch v životě je o vyšších hodnotách.

  Dnes vidíme všude kolem nás superkonkurenci, soutěživost až na pokraj vzájemné likvidace. Při takovém soutěžení bojujeme všichni proti sobě. Soutěžíme o omezené zdroje, a proto nemůžeme nikdy vyhrát. Výsledkem je závist, zloba, podrazy, korupce a nakonec ztráta všeho, co má smysl.

  managers_team

  Pokud se nenaučíme ve svém podvědomí chápat sebe jako tvůrce svého štěstí a nenaučíme se jej využívat pro své štěstí, budeme celý život bojovat a bojovat. Naučte se řídit si svůj život svými sny, svojí vizí, s využitím svého podvědomí. Potřebujeme rozvinout náš duševní život.
  Že to nejde? Mnoho učenců nás vedlo k vybudování vlastností pro tvrdé konkurenční prostředí. Carnegi a další nás učili, jak soutěžit a jak vítězit. Ve svém okolí a možná i na sobě stále více cítíme, že to dnes opravdu moc nefunguje. Příliš mnoho schopných a slušných lidí nemá takové úspěchy v životě, jaké by mohli mít a po kterých touží. Příliš mnoho lidí vyhrává jednotlivé bitvy a prohrává nakonec celý život. Většina normálních lidí touží po šťastném a spokojeném životě, po zdraví, po šťastné rodině. To je základem lidství. Každodenně vidíme, že jen množství peněz nerozhoduje o tom, zda člověk prožívá šťastný život. Je to naopak. Potřebujeme tolik peněz a prostředků, abychom mohli žít šťastně. Získat tyto prostředky a vybudovat si takový život je nejen věcí znalostí, ale je to především věcí našeho přístupu k životu a k našemu podvědomí. A hlavně – je v možnostech každého z nás.
  Úkolem naší vysoké školy je pomáhat studentům, pokud mají zájem pochopit, nalézt, realizovat a předávat toto veliké tajemství života do svého života, do svého okolí, dětem, blízkým, spolupracovníkům. Naučit studenty nové strategii, jak vzít svůj život do svých rukou.

 • Najdeme řešení budoucnosti? Open or Close

  Nedávno jsem zkoušel studenty inženýrského studia. V průběhu diskuse o změnách v naší civilizaci a společnosti jsem dostal otázku: jak se může naše generace zabezpečit na stáří? Ukládat peníze do zlata, pozemků, nemovitostí, nebo cenných papírů? Chvíli jsem přemýšlel a potom jsem musel říci svůj osobní názor.

  Vážení kolegové, zlato dnes ve své hodnotě klesá, stříbro to může postihnout kdykoliv také. O zlato, nebo jiné cenné kovy můžete během okamžiku přijít. Nemovitosti můžete ztratit při přírodních katastrofách, nebo společenských nepokojích. Kdo ví, jakou cenu budou mít cenné papíry za třicet let a který podnik u nás bude přinášet akcionářům zisky. Ukládejte peníze do všech oblastí, které jste popsali. Pro vaši mladou generaci však vidím ještě jiné smysluplné řešení.

  V této souvislosti jsem vyprávěl příběh, který jsem nedávno viděl v televizi. Na savaně bloudila stará, bezzubá lvice. Byla velice vyhublá, nemohla již sama lovit a dokonce si nemohla ani utrhnout kus masa z mrtvého zvířete. Skupina lvů její smečky ulovila antilopu a začala se o ni dělit. Stará lvice přišla ke skupině ostýchavě blíže, a to co se dělo dále, jsem sledoval se zatajeným dechem. Viděl jsem něco, co ve mně zanechalo hluboký dojem a co bylo pro nás všechny velice poučné. Jedna ze lvic utrhla kus masa a položila ji před hladovou, nemohoucí lvici. Evidentně jí o několik dnů prodloužila život.

  Poučení, které z toho pro mě vychází, spočívá v tom, že naše mladá generace může mít jistotu budoucnosti jen tehdy, bude-li si sama vážit a pomáhat starým lidem a zajistí-li jim svojí prací důstojné stáří. Dnes pracují rodiče na své děti a až nebudou moci, ukládá produktivní generaci, jejich dětem, zákon lidství při organizaci své společnosti zajistit generaci, která již vydala všechny své síly. Pokud to budou vidět jejich děti, a když budeme naše děti všichni vychovávat k úctě a k pocitu povinnosti ke svým rodičům a starým lidem, pokud si nebudeme myslet, že peníze důchodcům jsou tím, co ochuzuje naši společnost, můžete mít jistotu, že ve stáří, nech se děje cokoli, budete žít důstojně jednou i vy. Není podstatné, zda živí jeden produktivní člověk jednoho důchodce, nebo třeba i více. Stát by se v této oblasti neměl zříkat povinnosti garanta této kultury. Našim posláním je žít, nikoliv bojovat o vyšší HDP za každou cenu.

Novinky

Důležitá informace pro Vás!
EPI – specialista na on-line studia

MOOCs
EPI přechází do plně s Vámi sdíleného virtuálního prostoru

Den otevřených dveří

1. 12. 2018 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka výstupních prací

Právě si stránky prohlíží

Právě přítomno: 157 hostů a žádný člen