Dobré dopoledne, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

Doplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium

Pokud se hodláte ucházet o pracovní pozici učitele základní nebo střední školy a máte vysokoškolské vzdělání, můžete si zajistit pedagogickou kvalifikaci, bez níž Vás nemůže ředitel školy zaměstnat, studiem učitelství.

Vychovatel

Pokud se hodláte ucházet o pracovní pozici vychovatele a máte alespoň středoškolské vzdělání, můžete si zajistit pedagogickou kvalifikaci, bez níž Vás nemůže ředitel školy zaměstnat, studiem vychovatelství...

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace...

Speciální pedagogika

Asistent pedagoga

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování.

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami neustále přibývá. Díky inkluzi jsou tyto děti zařazeny do standardních tříd základních škol. Učitelé však mají jen malé zkušenosti, jak s těmito dětmi zacházet a jak si organizovat výuku. Toto studium, které organizují zkušení pedagogové pro své kolegy, Vám má být pomocí...

Novinky

Ukázka závěrečných prací