Dobré poledne, dnes je středa 18.7.2018, Svátek má Drahomíra a zítra Čeněk

Číslo akreditace: MSMT- 24111/2016-2-661

 Právě jsme zahájili přijímání přihlášek ke tudiu od září 2018 bez přijímací zkoušky.

 

Komu určeno:

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Cíle vzdělávání:

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

 

Struktura vzdělávacího programu

Forma studia: víkendová (6 7 víkendů za semestr)
Délka studia: dva semestry (1 rok)
Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

  1. kruh:  Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
  2. kruh:  Podpora žáka
  3. kruh:  Systém péče o žáka
  4. kruh:  Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
  5. kruh:  Praxe a konzultace k závěrečné práci

 

Obsah studia

 

Hodinová dotace

Kredity

Ukončení

Asistent pedagoga

Škola, školní práce a role asistenta

26

14

zkouška

Podpora žáka

24

12

zkouška

Systém péče o žáka

10

5

zkouška

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

20

14

zkouška

Praxe
konzultace k závěrečné práci

46

15

zápočet
- potvrzení o praxi
- závěrečná práce

Celkem hodin

126

60

 

 

Vzdělávací program můžeme organizovat na následujících kampusech:

spec_3Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice                        

Zakončení studia

spec_4Teoretická část vzdělávání bude ověřena formou testové zkoušky po absolvování každého vzdělávacího modulu. Po absolvování a ověření modulu praxe bude studium ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení (v souladu s § 4, odst. 3, vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Součástí závěrečné zkoušky bude:

  1. Prezentace závěrečné práce
  2. Podpora žáka
  3. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

 

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 20 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Školné

950,- Kč/měsíc

 

foto

Další informace: +420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání