Dobré poledne, dnes je středa 18.7.2018, Svátek má Drahomíra a zítra Čeněk

Číslo akreditace: MŠMT ČR – 10121/2016-2-255

Cíle vzdělávání:

spec_1Cílem studia je získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz Zákon č. 563/2004 Sb., § 7 odst. 2 písm. c.; § 8 odst. 2 písm. d; § 9  odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c.

 

Komu určeno:

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování.

 

Neváhejte, již nyní přijímáme přihlášky ke studiu od září 2018 bez přijímací zkoušky.

 

Struktura vzdělávacího programuspec_2

Tři semestry o víkendech (6 7 víkendů za semestr).
Vzdělávací program je tvořen třemi moduly (3 semestry):

  1. modul I:   Speciální pedagogika 1
  2. modul II:  Speciální pedagogika 2
  3. modul III: Praxe, konzultace k závěrečné práci.

 

Obsah studia

 

Hodinová dotace

Ukončení

Přednáška

Cvičení

I. modul – Speciální pedagogika 1

Vybrané kapitoly z pedagogiky a didaktiky

8

2

test

Integrativní speciální pedagogika

10

2

test

Právní rámec vzdělávání

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

16

1

test

Patopsychologie

8

4

test

Psychopedie

8

4

test

Specifické poruchy učení

10

2

test

Celkem hodin

60

15

 

II. modul – Speciální pedagogika 2

Somatopedie

18

6

test

Oftalmopedie

18

6

test

Logopedie

18

6

test

Etopedie

18

6

test

Surdopedie

18

5

test

Diagnostika ve speciální pedagogice

18

6

test

Celkem hodin

112

35

 

III. modul – Praxe, konzultace k závěrečné práci

Praxe

22

-

potvrzení o praxi

Konzultace k závěrečné práci

6

-

Závěrečná práce

Ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce

-

-

osvědčení

Celkem hodin

28

 

 

CELKEM

250 hodin

 

Vzdělávací program můžeme organizovat na následujících kampusech:

spec_3Pracoviště Kunovice:
Osvobození 861, Kunovice
Osvobození 699, Kunovice                        

    

 

 

 

Zakončení studia

spec_4Po splnění všech povinností studenta vyplývající z akreditace studijního oboru a dokončení závěrečné práce může posluchač požádat o vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

  1. obhajoby závěrečné práce,
  2. ústního ověření znalostí z povinných předmětů:  Úvod do speciální pedagogiky, Diagnostika ve speciální pedagogice a dále z jednoho volitelného předmětu, který si student může vybrat z nabídky, kterou schvaluje garant, obvykle: Patopsychologie, Specifické poruchy učení.

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 7 odst. 2 písm. c.; § 9  odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školné

Školné činí 1 090 Kč/měsíc a může jej uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP.

 

foto

Další informace: +420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání