Dobré poledne, dnes je středa 18.7.2018, Svátek má Drahomíra a zítra Čeněk

Jedinečností naší vysoké školy je plná elektronizace studia i řízení vzdělávacích procesů.


Student má k dispozici kvalitní e-learningové technologie, které obsahují elektronické studijní texty pro všechny předměty, samodagnostické testy. Může využívat videonahrávky i distanční aplikace. Veškeré studium je profesně orientované a vychází z kompetencí, které absolvent potřebuje v pracovních pozicích v podnicích a veřejné správě. Na začátku výuky předmětu je student vždy seznámen s tím, ve kterých pracovních pozicích studiem získané znalosti a dovednosti a kompetence využije. Pracující studenti neustále aplikují studium do své práce, ve prospěch své kariéry a rozvoj svého podniku. Vedoucí pracovníci a jednatelé využívají studium pro rozvoj své firmy a svého týmu. Na akademické půdě řeší své pracovní problémy. Studenti denní formy studia mají k dispozic cvičení,na nichž simulují situace v podnikové praxi a aplikují znalosti na řízené praxi.

Celé studium zásadně rozvíjí informační a jazykové kompetence posluchače, protože se domníváme, že pro budoucí kariéru jsou stejně důležité, jako znalosti příslušné profese. Většina práce specialistů a manažerů se odehrává ve virtálním prostředí počítačových sítí a IT technologií, komunikace uvnitř i vně podniku se taktéž přesouvá do tohoto prostředí.

EPI disponuje speciálními technologiemi, které vyvinulo pro vzdělávání absolventů ze SOU, OA, SPŠ, ale i lidí,kteří mají již dlouho po skončení vysoké školy, včetně střední a starší generace. Tyto technologie zabezpečují úspěšnost těchto kategorií v jazyku anglickém a v matematice.

V průběhu studia studenti mohou řešit nejen problémy svého zaměstnavatele, ale mohou se také podílet na úlohách našeho Interního grantového systému. Prakticky všichni absolventi zahájili publikaci pod ISBN.