Dobrý večer, dnes je pátek 4.12.2020, Svátek má Barbora a zítra Jitka

Ochrana člověka za mimořádných okolností

Číslo akreditace: MSMT- 17129/2019-1-528

Garant: Mgr. Pavel Polián

Forma studia:

Kurz proběhne presenční formou.

Cíle vzdělávání:

Po ukončení vzdělání má absolvent základní znalosti a dovednosti v legislativě k ochraně člověka v mimořádných situacích, způsobech varování obyvatelstva, ochraně člověka v době mimořádných událostí, první pomoci, péče o zdraví, dopravní výchově, krizového řízení, způsobů evakuace, integrovaném záchranném systému, požární ochraně, stínových voláních, základní identifikace cizího prostředí, významu ozbrojených sil v demokratické společnosti a krizové komunikaci. Získané znalosti bude umět plně využít v procesu vzdělávání v oblasti branné výchovy v prostředí základní a střední školy.

Hodinová dotace:

140 hodin přímé výuky

Informace o studiu:

Studium je dvousemestrální a určeno pro učitele základních a středních škol a vychovatele. Získané znalosti využití při rozvoji schopností žáků, které vyučují čelit mimořádným situacím. Dále se mohou tohoto studia zúčastnit vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří využijí získané znalosti při zabezpečení ochrany žáků a pracovníků školy za mimořádných situací.

Plánované místo konání:

Vzdělávací program DVPP bude realizován na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o.

Pracoviště Kunovice:
Osovobzení 861, Kunovice
Osvobození 699, Kunovice

K dispozici je dostatečně veliké parkoviště    

Obsah kurzu a jmenný přehled lektorů:
I. semestr
Aktuální otázky státní správy a krizového řízení Mgr. Adolf Kopřiva
Obecné zásady řešení havarijních a krizových situací Ing. Ján Bugyi
Základy kartografie a topografie Ing. Jiří Koch
Aktuální otázky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Ing. Bohuslav Chalupa
Krizový management Ing. Simona Matušková Ph.D.
Psychologie krizových situací PaeDr. Milan Hejdiš, PhD.
Výcvik v krizových situacích Ing. Ján Bugyi
Ochrana obyvatelstva plk. Ing. David Kareš
Integrovaný záchranný systém Ing. Jan Bugyi
II. semestr
Požární ochrana plk. Ing. David Kareš
Výcvik v práci s mapou Ing. Jiří Koch
Historie a současnost civilní ochrany Ing. Bohuslav Chalupa
Legislativa krizových situací Ing. Adolf Kopřiva
Psychologie komunikace PaeDr. Milan Hejdiš, PhD.
Chování v krizových situacích PhDr. Petr Jančík
Medicína katastrof Bc. Petra Czyžová
Řízení organizace v podmínkách rizika Ing. Simona Matušková, PhD.

Vzdělávací program Ochrana člověka za mimořádných situací bude zakončen závěrečným zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Další odpovědi na Vaše dotazy Vám podá:

Mgr. Pavel Polian
Telefon: +420 736 477 718
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Novinky

Ukázka závěrečných prací