Příjemnou noc, dnes je středa 24.4.2019, Svátek má Jiří a zítra Marek

Profesní on-line kurz

Využijte dovolené a získejte on-line kvalifikaci!


Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností
pro pověřence, specialisty a manažery

 

 

  • Termín zahájení: listopad 2018
  • Forma studia: on-line compl-1
  • Délka kurzu: jeden měsíc
  • Akreditace: §60, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách

 

Základní informace:

 

Vedoucí pracovníky firem trápí hospodářská kriminalita. Páchají ji zaměstnanci na všech pracovních pozicích z mnoha důvodů. Avšak v současné době nese za toto trestné jednání trestněprávní odpovědnost organizace. Vedoucí pracovníci jsou v ohrožení.

K trestní odpovědnosti firmy mohou přivést firmu dokonce cíleně i její zaměstnanci, kteří mohou mít různou motivaci, často i zlý úmysl.

Vedoucí pracovníci podniků si většinou nepřipouští, jak velké nebezpečí číhá na jejich podnik – právnickou osobu s novelami trestních zákoníků v ČR a SR.

V ČR je od 1. prosince 2016 účinná novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Dne 13. 11. 2015 byl v Národní radě Slovenské republiky schválen zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých zákonů 91/2016 Z.z., který nabyl  účinnosti dne 1.7.2016.  Následně dne  18. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 272/2016 Z.z. , a  1.1.2017 nabyl účinnosti zákon č. 316/2016 Z.z. .

Je v zájmu každého vedoucího pracovníka a podnikatele učinit vše pro to, aby se, v případě vyskytnutí hospodářské kriminality ve své firmě, byl schopný účinně bránit.

Takovým prostředkem jsou kvalitní compliance programy, které jsou smysluplným nástrojem ke zproštění trestní odpovědnosti právnických osob.

Každý compliance program musí být vytvořen na míru konkrétní společnosti a respektovat její jedinečnost. Dobře jej formulovat mohou především vedoucí pracovníci firmy, a těm chceme poskytnout pomoc.

Je to stejná situace, jako když jste si formulovali dokumentaci pro prokázání shody činnosti Vaší organizace s GDPR (viz naše další kurzy a MBA). Čas a finance, které věnují vedoucí pracovníci a pracovníci jimi pověření k vypracování obou dokumentů – GDPR a Compliance program, se rychle vrátí tím, že podnik nemusí platit vysoce specializovanou firmu na jejich vypracování a především v následujících letech na jejich  inovaci a metodiky aplikace.

Kurz probíhá on-line formou studia, takže posluchač pracuje z domu, nebo z pracoviště přes internet na základě e-learningových technologií. Obsah studia ihned aplikuje do své práce.

Výstupem jednoměsíčního kurzu (v dubnu) „Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností“ bude compliance projekt Vaší organizace.

Po dobu studia jste posluchači CŽV, §60, zákona č. 111/98 Sb.

Posluchači se často dotazují, jak následně využijí Osvědčení, které dostanou. Výstupem našich kurzů je vždy projekt aplikace (GDPR, compliance atd.), který si absolventi vypracují. Osvědčení je pro soud jedním z dokladů, že jste učinili vše možné pro to, abyste kriminalitě ve vašem podniku zabránili.

Určitě Vám nepřejeme, abyste se do takové situace dostali, ale připraveným štěstí přeje.

Obsah kurzu:

Základní informace o compliance programu
Co to je Compliance program?
Proč compliance program?
Právní systém a compliance programy
Implementace compliance programu do fungování obchodní korporace
Compliance programy vybraných firem
Obecná struktura compliance program pro malé a střední firmy
Audit compliance
 

 

Organizace kurzu:

Posluchač dostane studijní text, materiály pro organizaci své práce a po prostudování vypracuje příslušný dokument (Compliance program). Absolventům udělí EPI s.r.o Osvědčení v souladu se zákonem č. 111/98 Sb., §60.

 

Kurzovné:

3 590,- Kč

Za kontrolu závěrečného testu a vystavení Osvědčení:  900,-Kč

Absolventi GDPR studia na EPI s.r.o. mají slevu po dohodě.

Účastníci jsou do kurzu přijímáni v pořadí přijatých přihlášek.

 

Jak se ke studiu přihlásit:

  • Zaslat e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve svém e-mailu uveďte název kurzu (Profesní kurz - Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností), měsíc zahájení, své jméno, příjmení, tituly, kontakt – tel. č. a e-mail. Studijní oddělení Vám obratem odešle další dokumentaci.

Pokud potřebujete další informace, volejte na tel. č. +420 606 301 224, nebo odešlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Novinky

Den otevřených dveří

27. 4. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací