Dobrý večer, dnes je pondělí 30.3.2020, Svátek má Arnošt a zítra Kvido

Profesní kurzy

EPI s.r.o. nabízí ředitelům, personalistům a CIO následující profesní, specializační kurzy pro manažery, administrativní pracovníky, IT specialisty a další profese:

 

 

Kurzy probíhají na našem kampusu v Kunovicích u Uherského Hradiště. Kurz zahajujeme, jakmile se sejde stanovený minimální počet zájemců. V případě, že by měla firma zájem o proškolení pracovníků přímo ve firmě, jsme ochotni za Vámi přijet a připravit proškolení „na míru“.

 

Informace o organizaci kurzů

Portfolio kurzů je projektováno tak, aby si personalista, manažer, vedoucí oddělení mohl vybrat pro své spolupracovníky optimální cestu jejich rozvoje. Kurzy jsou certifikované v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. Každý absolvent získá osvědčení. Kurz obvykle uhradí zaměstnavatel.

Přihlásit se mohou i samostatní zájemci, protože jeho absolvováním se zvýší šance na získání dobře placeného místa.

V současné době jsou nejlépe placení pracovníci znalí IT. V našich kurzech uvedeme do této oblasti muže i ženy, kteří mají dodnes k uplatnění v IT nedůvěru. Jako lektoři jsou velice zkušení praktici, certifikovaní lektoři a specialisté, kteří jsou úspěšní ve svém oboru.

Vážení přátelé, pokud máte o některý kurz zájem, bližší informace Vám zprostředkuje prof. Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA  - prorektorka pro profesní studium a celoživotní vzdělávání na tel.č. +420 606 301 224 nebo na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení klienti,

portfolio našich kurzů je projektováno tak, aby si personalista, manažer, vedoucí oddělení mohl vybrat pro své spolupracovníky optimální cestu jejich rozvoje. Kurzy jsou certifikované v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. Každý absolvent získá osvědčení. Kurz obvykle hradí zaměstnavatel.

Přihlásit se mohou i samostatní zájemci, protože absolvováním některého z kurzů se jim zvýší šance na získání dobře placeného místa.

V současné době jsou nejlépe placení pracovníci znalí IT. V našich kurzech uvedeme do této oblasti bez problémů muže i ženy, kteří mají dodnes k uplatnění v IT nedůvěru. Setkáte se s certifikovanými lektory, zkušenými praktiky, a specialisty, kteří jsou úspěšní ve svém oboru.

Pokud probíhá kurz více dní, můžeme zajistit účastníkům ubytování.

Účastníci našich kurzů využívají také skutečnosti, že se dostanou do oblasti přírodních krás, lázeňství, kulturních památek a především skvělého vinařství, soukromých vinných sklepů.

Každý účastník dostane elektronickou literaturu a dokumentaci k praktickému výcviku.

 

Informace přihlášeným studentům na specializační kurz celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb., §60

 

Vážená paní, vážený pane,

 

pokud jsme přijali Vaši přihlášku do kurzu celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb., §60, potom Vás žádám Vás, abyste se seznámil/a se zněním §60, zákona č. 111/98 Sb., a s  vnitřním předpisem „Řád celoživotního vzdělávání Evropského polytechnického institutu, s.r.o.“., viz níže.  Pozor - §60 je zákona č. 111/98 Sb. je omezen – viz přeškrtnutý text.

 

Vlastní projekt kurzu je dokument, na kterém se nalézáte.

 

Přeji Vám, aby se Vám kurz líbil.

 

S pozdravem

 

Oldřich Kratochvíl

rektor

 

 

 

Znění §60, zákona o vysokých školách:

  • 60

 

Celoživotní vzdělávání

(1)  V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2)  O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3)  Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

 

Výpis vnitřní normy - Řád celoživotního vzdělávání:

 

 

Řád celoživotního vzdělávání

 

Evropského polytechnického institutu, s.r.o.

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu
s § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Řád celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 1

 

V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově.

 

Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor.

 

Čl. 2

 

Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor stanoví, seznámeni předem.

 

Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o.

 

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

 

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 

Čl. 3

 

Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor. 

 

Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant studia a schvaluje Akademický senát, vedoucí studijního oddělení a rektor.

Den otevřených dveří

4. 4. 2020 | 8:00 - 12:00

Novinky

Ukázka závěrečných prací