Dobré dopoledne, dnes je sobota 24.6.2017, Svátek má Jan a zítra Ivan

Závěrečné zkoušky

Středa 14. 6. a čtvrtek 15. 6. 2017 byly významné dny jak pro studenty MBA, tak pro studenty bakalářského studia na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. Všem úspěšným absolventům gratulujeme.

 

44 10 38

03 

Další foto ze zkoušek bakalářského studia naleznete zde.

Další foto ze zkoušek MBA a BBA studia naleznete zde
.

Digitální technologie a čtvrtá průmyslová revoluce

Dne 20. 4. 2017 proběhla na kampusu v Hodoníně  mezinárodní konference pod názvem „Digitální technologie a čtvrtá průmyslová revoluce", kterou Evropský polytechnický institut organizoval společně s Bukovinskou univerzitou na Ukrajině, s Carolus Magnus University v Belgii a Staropolskou Szkolou Wyzszou v Polsku.

Účastníky byli podnikatelé, manažeři, jednatelé, právníci firem, akademičtí pracovníci a ředitelé škol a studenti vysokých škol. Všech těchto kategorií se dotýkal obsah konference, který byl rozčleněn do následujících témat:

Blok č. 1:  Jak jsme se jako civilizace k dnešku dopracovali
Blok č. 2:  Číselné soustavy
Blok č. 3:  Technologická základna, koncepce a architektura počítačů
Blok č. 4:  Expertní systémy a umělá inteligence vstupuje do všech oblastí života
Blok č. 5:  Základní principy a aplikace automatů, manipulátorů, robotů a jejich kinematiky a řízení
Blok č. 6:  Industrie 4.0
Blok č. 7:  Internet věcí (IoT)
Blok č. 8:  Big data a datamining
Blok č. 9:  PC Clustery
Blok č. 10:  Smart City

Další konference z této série proběhne dne 12. 6. 2017 na téma „Jak budeme žít a podnikat v období digitální ekonomiky, umělé inteligence a jednotného trhu".

Další foto z této konference naleznete na našem Facebooku.

 

 

Závěrečné zkoušky studia MBA

Dne 20. 3. 2017 na našem kampusu v Kunovicích obhajovali své závěrečné práce studenti MBA studia. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich pracovním i osobním životě.

MBA brezen 2017 MBA brezen 2017 2

Další foto z obhajoby závěrečných prací naleznete na našem Facebooku.

Kurz Management systému informační bezpečnosti (ISMS)

Dne 9. 3. 2017 proběhl na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut v Hodoníně půldenní seminář na téma „Management systému informační bezpečnosti". Seminář proběhl pod vedením lektora doc. RNDr. Václava Sedláčka, CSc., který se přímo otázkou informační bezpečnosti v praxi zabývá. Tento seminář byl určen pro podnikovou a podnikatelskou komunitu, pracovníky veřejné správy, ředitele škol a dalších institucí. Vysoká škola Evropský polytechnický institut bude  připravovat i další semináře týkající se čtvrté průmyslové revoluce.

 

84.JPG 75.JPG

82.JPG 80.JPG

87.JPG 88.JPG

S potěšením vám oznamujeme, že jsme navázali partnerství s prestižní univerzitou ve Švýcarsku. The Open University of Switzerland.

 ABMS_1

 

Zahájení výuky doplňujícího pedagogického studia a speciální pedagogiky

O víkendu dne 11. února 2017 jsme zahájili studium speciální pedagogiky a dne 12. února 2017 je následovali studenti doplňujícího pedagogického studia. Přejeme jim, aby se jim během studia dařilo.

 

80 78 79

91 88

Slavnostní promoce

Dne 4. února 2017 se konaly slavnostní promoce našich absolventů, které proběhly v Podnikatelském inkubátoru v Kunovicích. Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v životě.

 

promoce kunovice 17-1 Promoce Kunovice 17-2

Další foto z promocí naleznete na našem Facebooku.

Zde si pro zajímavost můžete přečíst projev pana rektora.

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky 10. 1. 2017

 

Dne 10. ledna 2017 se na Evropském polytechnickém institutu konaly státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia a závěrečných zkoušek studentů magisterského studia, studia BBA, LL.M. a studia MBA. Stejně jako u bakalářských zkoušek i zde byli studenti na závěrečnou zkoušku velmi dobře připraveni. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich životě.

 

SZZ_21 SZZ_27

SZZ_52 SZZ_61

 

Další foto ze závěrečných zkoušek naleznete na našem Facebooku

Návštěva prof. Jaroslava Vyklyuka z Bukovinského institutu  Ukrajiny na Evropském polytechnickém institutu

Vprednaska_1e středu 12. října 2016 navštívil Evropský polytechnický institut pan prof. Jaroslav Vyklyuk z Bukovinského institutu z Ukrajiny, který předstoupil před studenty se zajímavou přednáškou zaměřenou v první části na moderní matematické metody z oblasti umělé inteligence a druhou část zaměřil na programovací techniky. Toto téma je vhodné pro pochopení nových možností aplikací z oblasti fuzzy logiky, neuronových sítí, dataminingu a použití fraktálů při rozhodovacích procesech. Předprednaska_2nášející se snažil zaujmout studenty, a proto používal při přednášce různé demonstrační podmínky, aby studenty zaujal a vtáhl je do dění přednášky, např. naplnil dvě lahve vodou a poté je vylil s použitím techniky víru v láhvi pro demonstraci rychlosti vypuštěné tekutiny.  Pro ilustraci chování lidského mozku při použití neuronových sítí házel studentovi psací pero, aby ukázal rychlost výpočtu trajektorie v lidském mozku.  Jednotlivá témata byla vysvětlena za pomoci obrázků a jednoduchých grafů tak, aby byl vysvětlen základní princip použití vybraného tématu. Celá přednáška probíhala v anglickém jazyce a studenti si mohli vyzkoušet své jazykové schopnosti pro pochopení určitého tématu. Během diskuse po přednášce se studenti mohli zeptat nejen na některou zajímavou oblast umělé inteligence, ale také na současné dění na Ukrajině.