Vážení přátelé,
giftpokud chcete udělat svým blízkým, nebo spolupracovníkům radost tím, že jim zaplatíte studium tak, aby získali profesní titul MBA, MSc., BBA, (třeba i pro vaše blízké), máte dnes jedinečnou příležitost získat vánoční slevu na studium MBA a MSC a teké slevu na studium BBA. Zároveň si tím snížíte daňový základ.

Máte šanci si o svých spolupracovnících učinit dobrý přehled. Ti Vaši spolupracovníci, kteří na sobě takto chtějí pracovat, budou pro Vás i v budoucnu těmi nejcennějšími. Školné jim zaplatíte z nákladů, jejich studium bude zaměřeno významně do inovace na jejich pracovišti. I to bude pro vás veliký přínos. Také závěrečné práce ve všech typech studia budou zaměřeny ve váš prospěch a vyřeší problém, na který ve shonu každodenních povinností nemáte čas.

Podnikatelé, ředitelé, jednatelé, personalisté a další specialisté, pokud se rozhodnou využit tuto netradiční nabídku bonifikace svých spolupracovníků, mohou záležitost projednat na č. tel. +420 606 301 224.

O jednotlivých typech studia: