Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 15.11.2018, Svátek má Leopold a zítra Otmar

O nás

EPI s.r.o. buduje novou formu digitální vzdělávací instituce, která poskytuje cíleně,  podle potřeb  klienta, support podnikům, veřejné správě i občanům v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Přechod do virtuálního prostoru a profesní zaměření je globálním trendem ve vzdělávání a umožňuje plné propojení obsahu práce EPI s potřebami klientů. Ti se tak zapojují do formování obsahu práce EPI tím, že si definují žádoucí obsahy vzdělávacích aktivit svých zaměstnanců, a fakticky se stávají součástí naší řídící struktury.

EPI vychází ze zkušeností podobných profesně zaměřených institucí ve vyspělém světě. Spolupracujeme s AAHEA USA a partnerům nabízíme pomoc při rozvoji lidského kapitálu. Pomáháme personálním útvarům optimalizovat lidské zdroje na současné pracovní pozice. To je také důvodem, proč věnujeme takovou pozornost měkkým dovednostem manažerů (MBA Leadership, MBA - Lidské zdroje pro čtvrtou průmyslovou revoluci), pomoci přechodu podniků na digitální ekonomiku a digitální podnik (MBA - digitální podnik), přípravě všech pracovníků na ochranu osobních údajů a ochranu před kybernetickými útoky na podnik (MBA - Kybernetická bezpečnost podniku – GDPR). Za mimořádně účinný prostředek rozvoje prosperity firmy v době, kdy na trhu pracovních sil není dostatek vysoce kvalifikovaných sil, považujeme systematickou práci na rozvoji loajality zaměstnanců prostřednictvím příznivé podnikové kultury (MBA - Podniková kultura, řízení znalostí a umělá inteligence).

Pro výkonný management je určeno studium MBA - General Management.

Pro manažery ve školství, ředitele, jejich zástupce, odborné učitele nebo manažery firmy, kteří odpovídají za svá učiliště nebo spolupráci se školami v regionu, realizujeme oblíbené  MBA pro manažery ve školství.

Při koncepci MBA studia jsme vyšli z faktu, že nikde na světě nemají manažeři čas sedět ve školních lavicích a že tomu, vzhledem k jejich vytíženosti, je tak i u nás. Specifikum tohoto systému MBA spočívá v tom, že jde o studium prostřednictvím internetových technologií, videoprogramů elektronických diagnostických testů. Po celou dobu studia si zaměření určuje v dané oblasti posluchač, často i ve spolupráci s top manažery, personalisty a nadřízenými pracovníky tak, aby studium mělo pro firmu smysl a pro posluchače podpořilo jeho kariérní rozvoj. Také závěrečná práce obvykle řeší pracovní problém posluchače.

Pokud firma zaplatí takovému uchazeči studium jako benefit, získá loajálního zaměstnance (naše posluchače tak cíleně formujeme), který má mimořádnou osobní motivaci.

Klienti mohou také využít jednoroční on-line studium BBA (Bachelor of Business Administration), které  je určeno těm manažerům a specialistům, kteří mají zájem inovovat si své znalosti. Studium významně posílí kompetence absolventa pro řízení firmy, svého pracovního týmu
a výrobních procesů. K dispozici má kvalitní e-learningové technologie, elektronické studijní materiály a elektronické testy. Studium je určeno pro uchazeče s maturitou, nebo jako specializační studium pro absolventy vysokých škol. Posluchač se může specializovat na specializace Management  zahraničního obchodu nebo Vedoucí provozu.

V současné době pomáháme firmám při zavedení GDPR prostřednictvím on-line kurzu GDPR - Ochrana osobních údajů u OSVČ, malých a středních podniků a on-line kurzu Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností (Compliance program) a nabídkou externího Ochránce osobních údajů (DPO).

Protože podniky se setkávají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, nabízíme personalistům také sérii rekvalifikačních kurzů pro provozní pracovníky:

Administrátor WWW serveru

Administrátor osobního počítače

Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Čtení a kreslení technické dokumentace

Daňová evidence

Daňový specialista

Účetnictví

Obsluha osobního počítače

Pracovník grafického studia

Programátor WWW aplikací

Tvorba www stránek

 

a sérii profesních kurzů.

Pro zájemce, kteří mají zájem pracovat ve školství, pro manažery základních a středních škol a pro pracovníky podnikových útvarů, kteří mají na starosti vzdělávání zaměstnanců, pro manažery a učitele podnikových SOU, nabízíme doplňující pedagogické studium, studium speciální pedagogiky, asistent pedagoga, atd.

 

Vážení přátelé,

pokud je pro Vás naše nabídka zajímavá, můžete se stát součástí nově se formující virtuální sítě profesního vzdělávání, protože je jisté, že rozvoj lidského kapitálu musíte mít ve svých rukou a že  i Vy disponujete specialisty, kteří by mohli své zkušenosti předávat svým kolegům a tak šířit vynikající jméno Vaší instituce.

Bude nám ctí s Vámi tuto myšlenku realizovat.
 

Novinky

Důležitá informace pro Vás!
EPI – specialista na on-line studia

MOOCs
EPI přechází do plně s Vámi sdíleného virtuálního prostoru

Den otevřených dveří

1. 12. 2018 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka výstupních prací

Právě si stránky prohlíží

Právě přítomno: 220 hostů a žádný člen