Dobrý večer, dnes je pátek 4.12.2020, Svátek má Barbora a zítra Jitka

O nás

Jsme vysoká škola, jejímž dlouhodobým cílem je vybudovat profesní instituci, která pomůže všem moudrým lidem pochopit nová paradigmata života, pomoci jim při jejich transformaci na požadavky právě nyní nastupující společnosti znalostní.

V minulých dvaceti letech se tuzemské firmy soustředily na dohánění ztráty, kterou jsme měli v technologických oblastech. Vzdělávání manažerů bylo zaměřeno na technická a odborná manažerská témata a bylo doplňováno jazykovým vzděláváním a schopností pracovat efektivně s IT technologiemi nebo interními informačními systémy. Dokonce i profesní studia MBA, MSc., BBA a další byla zaměřená výhradně na rozvoj odborných profesních kompetencí. Pokud došlo na rozvoj soft skills, týkal se většinou základních manažerských dovedností.

Na počátku tohoto století se ale významně zvýšila vzdělanost pracovní síly. Pracovní týmy byly sestavovány často z lidí se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Těmto lidem již nevyhovovalo tvrdé liniové řízení. Zvláště mladá generace se chtěla realizovat, a tak moderní manažer přechází na procesní řízení, delegování pravomocí, odpovědnost za výsledky každého člena týmu.

Manažeři pochopili, že již dávno nejsou ti klasičtí ředitelé, manažeři, specialisté. Že řídí prostřednictvím projektů, že jsou především projektoví manažeři a že se na svoji práci potřebují dívat jinýma očima – v kontextu projektu. Pochopili, že vše co dělají a za co nesou odpovědnost, je ve své podstatě projektem. A že neustále pracují najednou na dvaceti a více projektech, které mají různé termíny, různé dopady a míru důležitosti. A především je do nich zapojeno mnoho dalších lidí, většinou se zcela odlišnými specializacemi.  Každý člen, nyní již projektového týmu  do jeho práce, vnáší svoje jedinečné zkušenosti, kariérní cíle, osobnostní črty, sebevědomí a nejistotu a představy o tom, jak by konkrétní kroky nebo procesy měly fungovat.

V myšlení manažerů dochází ke změně – nikoli proces, ale lidé je to, co je třeba zkoumat, rozvíjet a kultivovat.  Vždyť právě lidé nesou hlavní podíl na tom, zda projekt uspěje, či nikoli. Na svoji práci se začali dívat jinýma očima. Stávají se lídry a jejich hlavními nástroji již nejsou jen technologie, které lze okamžitě získat, ale především jejich spolupracovníci, jejichž cílený rozvoj je dlouhodobá záležitost a musí navazovat na vývoj technologií i společnosti.

Doposud řídili především procesy, nyní musí především řídit rozvoj lidských zdrojů a prostřednictvím nich rozvoj znalostí a příležitostí v super konkurenčním prostředí.

Současný přístup k řízení založený pouze na plnění norem ISO, na procesním řízení,  LEAN managementu a jiných metodách industriálního věku již dnes nestačí.

Manažeři potřebují mít kolem sebe správné lidi. Ale kde tyto „správné lidi“ najít? Mohou si je najmout, ale tito lidé jsou spíše vzácným úkazem a ani pak nemají jistotu, že se jim bude v jejich specifickém prostředí dařit. Jediná, zaručeně spolehlivá cesta, jak takové lidi získat, je vychovat si je a cíleně rozvíjet. To je úkolem všech lídrů: uvolňovat potenciál svých spolupracovníků a dosahovat výsledků spolu s nimi a skrze ně. 

Nic v jejich společnosti – hotovost, vybavení, strategie, distribuce nebo značka – nemá takovou hodnotu jako vysoce kompetentní, důvěryhodný a vzájemně sladěný tým, s novými přístupy a myšlením, který naprosto přesně ví, co znamená uspět.

Thomas Kuhnbook ve své geniální knize  Struktura vědeckých revolucí  poukazuje na zajímavý fakt: „Všechny vědecké průlomy byly prolomením starého způsobu myšlení.“

Albert Einstein pronesl tuto brilantní myšlenku: „Ty nejzávažnější problémy nelze vyřešit na stejné úrovni myšlení, na které jsme byli, když vznikly.“

Rozvoj jenom profesních, odborných kompetencí dnes tedy modernímu manažerovi nestačí. Museli jsme vyvinout nový systém, jak si mohou manažeři transformovat naučené destruktivní návyky na úrovni myšlení, emocí a chování, jak poznat své silné stránky osobnosti a jak realizovat rozvoj osobnosti své i svých spolupracovníků formou kultivace jednotlivce.  V našem profesním vzdělávání vedeme manažery k zamýšlení se nad sebou a znovu prověřit vlastní paradigmata.

Proto se naše zaměření v oblasti profesních studií směřuje do dvou oblastí:

  • Rozvoj profesních kompetencí každého našeho klienta
  • Rozvoj osobnosti klienta a členů jeho týmu

Na našem webu naleznete následující profesní studia, která Vám mohou k výše popisovaným cílům dopomoci:


MBA studium

MSc. studium

BBA studium
Specializace:  

Management  zahraničního obchodu nebo Vedoucí provozu

K doplnění nabídky slouží také profesní odborné kurzy.

Doporučujeme Vám také vstoupit na náš Facebook

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací