Číslo akreditace: MSMT-6600/2016-1/181

Hodinová dotace: 140 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • minimálně základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • znalost základní obsluhy osobního počítače

 

Profil absolventa:web server

 • Absolvent tohoto kurzu je specialista v oblasti správy www serverů sloužícím pro provoz webových stránek a aplikací.
 • Absolvent umí tento server nainstalovat, nastavit a spravovat.
 • Absolvent umí plně využívat databázový server PHPMyAdmin.
 • Absolvent zná problematiku jazyka SQL a umí jej využít v praxi a integrovat jej do www stránek.

Zakončení kurzu:

 • písemný test
 • projekt
 • Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového počtu bodů.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

www server

24

PHPMyAdmin

31

Databáze SQL

24

Jazyk SQL

60

Celkem hodin

140

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

22 400,- Kč

 

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele