Číslo akreditace: MSMT-6604/2016-1/182

Hodinová dotace: 80 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • ukončené střední vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • znalost základní obsluhy osobního počítače

Profil absolventa:pracovník grafikcého studia

 • Absolvent volí vhodný grafický formát.
 • Absolvent uplatňuje zásady tvorby prezentací.
 • Absolvent užívá zákonitosti převodu bitmapové grafiky na vektorovou.
 • Absolvent edituje vektorové objekty, vytváří skupiny objektů.
 • Absolvent vytváří vlastní font.
 • Absolvent převání písmo na křivky.
 • Absolvent ovládá export do požadovaného grafického formátu a použitím komprese.
 • Absolvent využívá webové prezentace k publikování.
 • Absolvent využívá v editaci bitmapové grafiky hladinových vrstev.
 • Absolvent ovládá a nastaví programového balíku Corel.
 • Absolvent vytvoří 3D model jednoduchého objektu.
 • Absolvent ovládá vyhlazování a retušování nežádoucích defektů obrázku.
 • Absolvent vytvoří prostorový model pomocí 2D grafiky za použití světel a stínů.
 • Absolvent užívá znalostí přechodů a transparentnosti.
 • Absolvent vytvoří jednoduchou plošnou animaci.

Zakončení kurzu:

 • ústní zkouška
 • písemný test na počítači
 • Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového počtu bodů.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Co je to grafický formát

11

Bitmapové formáty souborů

15

Vektorové formáty a objekty

29

Animace

8

Tvorba 3D objektů

16

Celkem hodin

80

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

12 000,- Kč

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele