Dobrý večer, dnes je pátek 4.12.2020, Svátek má Barbora a zítra Jitka

Číslo akreditace: MSMT-6606/2016-1/183

Hodinová dotace: 120 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dosažení věku 21 let

Profil absolventa:mistr2

 • Absolvent dokáže vést kolektiv výrobních pracovníků a řídit efektivitu jejich práce.
 • Absolvent rozvíjí komunikační dovednosti vně i uvnitř firmy u svých podřízených.
 • Absolvent umí efektivně zvládat krizové a stresující situace.
 • Absolvent motivuje a rozvíjí své podřízené.
 • Absolvent umí rozdělovat aktivity do týmů pracovníků.
 • Absolvent se orientuje v pracovním právu.
 • Absolvent umí vysvětlit práva a povinnosti jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.
 • Absolvent zná praktické možnosti řešení personálních vztahů.
 • Absolvent umí aplikovat ustanovení zákoníku práce ve své práci.
 • Absolvent zná náležitosti pracovní smlouvy a podmínky kolektivního vyjednávání.
 • Absolvent se orientuje v základech mzdové politiky.
 • Absolvent se orientuje v technikách sledování nákladů bez znalosti účetnictví.
 • Absolvent umí pracovat s rozbory zakázek, středisek, projektů vycházejících z informací manažerského účetnictví.
 • Absolvent umí efektivně řídit využití lidských a strojních kapacit.
 • Absolvent zná návaznosti výroby na kalkulační systém společnosti.
 • Absolvent umí racionálně snižovat nákladovou náročnost výrobního procesu.
 • Absolvent umí komunikovat s logistikou v oblasti dodavatelských vztahů.
 • Absolvent zná postupy pro zajišťování podmínek zlepšování kvality výrobků.
 • Absolvent umí efektivně podporovat plánování podpůrných činností jako je údržba, energetika, interní logistika, životní prostředí, bezpečnost práce.
 • Absolvent zná vazbu výroby na efektivnost pořizování investic.
 • Absolvent rozumí ekonomickým hodnotám ve výrobních reportech.
 • Absolvent umí optimalizovat výrobní proces s ohledem na velikost skladů materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků.
 • Absolvent umí aplikovat konkrétní finanční situaci firmy ve vazbě na její motivační systém.
 • Absolvent umí hodnotit výkonnost pracovníků, motivovat a odměňovat.
 • Absolvent rozvíjí u podřízených vnímání firemní kultury.
 • Absolvent ovládá práce s informačními systémy pro výrobu a základní administrativu.
 • Absolvent má osvojené prezentační dovednosti k prosazování změn návrhů na zlepšení, úspor, atd.

Zakončení kurzu:

 • písemný test
 • ústní test
 • Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového počtu bodů.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Úvod do práce vedoucího provozu – mistra

8

Organizace a řízení výroby, jakost a statistika, ŘLZ, BOZP, kontroling a reporting

24

Vedení lidí

32

Komunikace

32

Prezentační dovednosti

16

Řízení změn

7

Celkem hodin

120

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

20 400,- Kč

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací