Dobrý večer, dnes je pátek 4.12.2020, Svátek má Barbora a zítra Jitka

Číslo akreditace: MSMT-6604/2016-1/182

Hodinová dotace: 80 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let

Profil absolventa:obsluha pc

Po ukončení rekvalifikačního kurzu je absolvent schopen na základní úrovni obsluhovat osobní počítač v uživatelském rozsahu.

Dokáže pojmenovat jednotlivé díly, ze kterých se počítač skládá a zná jejich funkci. Umí používat jednotlivé periferní zařízení počítače, zejména tiskárnu, monitor, klávesnici, myš a modem. Zná základy ochrany zdraví při práci s počítačem.

Je schopen samostatně provádět správu souborů za pomoci programu Průzkumník a to zejména vytvářet, kopírovat, přesouvat a mazat soubory, zjišťovat jejich atributy, hledat soubory v adresářích a tyto umí zakládat.

Zná základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu. Je schopen kopírovat a přesouvat text v dokumentu a mezi dokumenty. Umí využívat některé pokročilejší funkce související s ovládáním textového editoru a tabulkového kalkulátoru. Umí vytvořit jednoduchou tabulku, tuto editovat, vkládat do ní vzorce a provádět automatické výpočty. Do programu Word a Excel umí vkládat obrázky, kliparty a také umí oba dokumenty vzájemně propojovat.

Zná dobře programy, které se využívají pro tvorbu prezentaci, dokáže vytvořit úspěšnou prezentaci a vytvořenou prezentaci dokáže odprezentovat tak, aby zaujal posluchače.

 • Absolvent zná základní principy práce s počítačem.
 • Absolvent umí se vyjadřovat v terminologii výpočetní techniky.
 • Absolvent pracuje na počítači vybaveném speciálním softwarem pro zrakově postižené.
 • Absolvent umí kopírovat, elektronicky zálohovat a číst tištěné textové dokumenty.
 • Absolvent dokáže napsat, upravit a přečíst jakýkoliv text, poznámky, zápisy z porad apod.).
 • Absolvent umí napsat, odeslat a přečíst e-mail s přílohou.
 • Absolvent umí vyhledávat informace na internetu.
 • Absolvent umí vytvořit úspěšnou prezentaci.
 • Absolvent dokáže úspěšně odprezentovat vytvořenou prezentaci.
 • Absolvent umí digitalizovat dokumenty v zaměřených oborech.

Zakončení kurzu:

 • ústní zkouška
 • praktická zkouška
 • Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového počtu bodů.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Základní pojmy informačních technologií, problematika ochrany proti virům viry a aplikace sociálních sítí

11

Práce s počítačem a správa souborů, souborové systémy

3

Textový editor

22

Tabulkový kalkulátor

28

Prezentační programy

15

Celkem hodin

80

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

8 000,- Kč

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele

Novinky

Ukázka závěrečných prací