Číslo akreditace: MSMT-6604/2016-1/182

Hodinová dotace: 50 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • ukončené střední vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • znalost základní obsluhy osobního počítače

 

Profil absolventa:technická dokumentace

 • Absolvent volí vhodný formát výkresu, druh čáry a písma.
 • Absolvent uplatňuje zásady technické normalizace.
 • Absolvent užívá zákonitosti pravoúhlého promítání a nakreslí součást v pravoúhlém promítání.
 • Absolvent zakresluje a označuje správně řez (průřez), rozlišuje jejich použití.
 • Absolvent kreslí náčrty a okótuje jejich rozměry.
 • Absolvent zapisuje tolerance a mezní úchylky na výkrese.
 • Absolvent vyznačuje na výkresech strojních součástí drsnost povrchu i způsob úpravy povrchu.
 • Absolvent předepisuje na výkresech strojních součástí tepelné zpracování.
 • Absolvent čte výkresy jednodušších sestavení.
 • Absolvent využívá tabulek při hledání schematických značek při kreslení jednoduchých schémat.
 • Absolvent ovládá a nastaví program Autodesk (CAD).
 • Absolvent nakreslí náčrt za pomoci kreslících nástrojů, umístí vazby a okótuje.
 • Absolvent vytvoří model součásti, vysunutím, přidá výřezy, výstupky na modelu.
 • Absolvent vytvoří pracovní rovinu s náčrtovou rovinu.
 • Absolvent vytvoří model součásti, rotací, přidá zaoblení a zkosení.
 • Absolvent nakreslí tažený prvek a přechody.
 • Absolvent vytvoří výkresovou dokumentaci výrobního výkresu.

Zakončení kurzu:

 • ústní zkouška
 • praktická zkouška
 • Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: Ústní zkouška min. 70% a praktická zkouška min. 70%.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Co je to technická dokumentace

5

Normy a technická normalizace

4

Zobrazování tvaru, zobrazování na technických výkresech

10

Technologická dokumentace

2

Technická dokumentace vedená na PC

28

Celkem hodin

50

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

9 900,- Kč

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele