Číslo akreditace: MSMT-6600/2016-1/181

Hodinová dotace: 80 vyučovacích hodin
Vstupní předpoklady:

 • minimálně základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • znalost základní obsluhy osobního počítače

 

Profil absolventa:tvorba www

 • Absolvent zná problematiku webhostingu, umí jej založit a spravovat.
 • Absolvent umí navrhovat design webových stránek a použít nástroje pro tvorbu designu webových stránek.
 • Absolvent umí vytvářet WWW stránky pomocí HTML a CSS.
 • Absolvent zná základní syntaxi HTML, umí používat prvky HTML, jako jsou například odstavce, nadpisy, řádkové zlomy, vodorovné čáry, zvýraznění textu, různé typy písma (kurzíva, tučné, horní a spodní index…).
 • Absolvent umí vytvářet tříděné a netříděné seznamy v jazyku HTML, vkládat obrázky, hypertextové odkazy a tabulky pomocí jazyka HTML.
 • Absolvent umí používat kaskádové styly (CSS) a umí vytvářet vnořené rámy pomocí jazyka HTML.
 • Absolvent umí použít SEO nástroje pro kontrolu webových stránek a umí stránky upravit, tak, aby byly v souladu dle pravidel a doporučení pro SEO.
 • Absolvent umí vytvořit měřící kód, implementovat jej a dále analyzovat výsledky pomocí nástroje Google Analytics.

Zakončení kurzu:

 • písemný test
 • projekt
 • Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového počtu bodů.
 • Účast na kurzu musí být min. 80%.

 

Obsah studia

Předmět

Hodinová dotace

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Webhosting a domény

11

Webová grafika

17

Jazyk HTML

17

Kaskádové styly CSS

17

SEO

10

Google Analytics

7

Celkem hodin

80

 

Místo konání kurzu:

Pracoviště Kunovice:
Osvobození 699, Kunovice
Osvobození 861, Kunovice                        

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Cena kurzu:

12 000,- Kč

Přihláška do kurzu:

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

 

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele