Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 28.5.2020, Svátek má Vilém a zítra Maxmilián a Maxim

Do kompetence Ústavu aplikované informatiky spadají bakalářské studijní obory Ekonomická informatika a Informační technologie; obory jsou nabízeny v rámci studijního programu Informatika pod českou akreditací MŠMT.

Ústav garantuje dodržení akreditačních spisů, profesně zaměřenou tvůrčí činnost, publikační činnost pro regionální potřeby a neustálou inovaci studijních programů tak, aby se přizpůsobovaly vývoji v oboru a potřebám regionu. Na konci každého semestru vyhodnocuje dodržování cílů v oblasti plánované kvality akademických činností a rozvoje lidských zdrojů. Před začátkem každého semestru vyhodnocuje průběh minulého semestru a zabezpečuje opravy studijních textů tak, jak to reálný průběh uplynulého semestru ukázal a současně inovuje učební dokumentaci pro následující semestr. Při této práci úzce spolupracuje se studenty, především kombinované formy. Po každém semestru vyhodnocuje spokojenost studentů s technologiemi a jejich hodnocení přínosu pro zaměstnavatele.

Ústav odpovídá za rozvoj IT v oblasti centrálního informačního systému a za zapojení IT a e-learningu do výuky všech předmětů.

Ústav odpovídá za procesy souvisící se zadáváním a tvorbou bakalářských prací a za přípravu procesu bakalářských zkoušek. Zapojuje studenty do tvůrčí činnosti učitelů, především v oblasti inovace internetových vzdělávacích technologií jednotlivých specializací a disciplín.

V oblasti rozvoje lidských zdrojů vede členy akademické obce nejen k profesnímu rozvoji, ale též ke zvyšování pedagogického mistrovství.

Garant studijního oboru Ekonomická informatika:

Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
Zástupce: Ing. Robert Jurča, PhD.

Garant studijního oboru Informační technologie:

Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
Zástupce: Ing. Jindřich Petrucha, PhD.

Ředitel ústavu:

Ing. Robert Jurča, PhD.

Členové akademické obce a zkušebních komisí:

 • Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.
 • Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. – člen státní zkušební komise
 • Ing. Pavel Cícha
 • Ing. Robert Jurča, PhD.
 • Doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc. - – člen státní zkušební komise
 • Ing. Jindřich Petrucha, PhD. – zástupce garanta
 • Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. -garant
 • Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. - garant
 • Mgr. Maroš Ščerbík
 • Mgr. Alena Borúfková
 • Ing. Jindřich Petrucha, PhD.
 • Ing. Jaroslav Kavka
 • Ing. Oldřich Kratochvíl, PhD., CSc., DR.h.c., MBA, profesor Rashmore Univerzity v USA
 • Mgr. I. Hashesh, PhD., MBA, profesor Rashmore Univerzity v USA
 • Ing. Iva Matušíková, MBA
 • Doc. Ing. M. Mečár, CSc - člen státní zkušební komise
 • Doc. Ing. Alena Longauerová, PhD - – člen státní zkušební komise
 • Ing. Iveta  Pištěková
 • Ing. Hynek Dušek
 • Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA

Novinky

Ukázka závěrečných prací